AFMELD NYHEDSBREVET / SE ONLINE VERSION AF NYHEDSBREVET
NYHEDSBREVET 09
   
Læs i dette nyhedsbrev
Krisetid åbner nye forretningsmuligheder!
iGRUPPEN’s strategi møde
Indstilling af produkter
Indlæg til ”Smart ISV Solutions”
Din tilbagemelding er vigtig!
 
 
 
   
Krisetid åbner nye forretningsmuligheder!
Medierne har i det sidste halve år fokuseret på den finansielle krise, som efter deres opfattelse har ramt alle danske og udenlandske virksomheder. Hos System & Metode kan vi dog konstatere, at ikke alle kunder er lige hårdt ramt. Nogle kunder har endda vist en øget omsætning og bedre resultater. Vi skal endvidere erkende, at vi sammenlignet med sidste år har gang i flere projekter hos kunderne.

Et fælles mønster peger på at de virksomheder, som erkender en fremgang i denne tid, har ”vendt” krisen ved at arbejde med nye forretningsmuligheder. Vi oplever, at virksomheder, som sælger ”løsninger”, som kan gøre den daglige forretningsdrift billigere for deres kunder, har succes. Det er alt fra uoriginale reservedele til levetidsforlængelse på maskiner – samt effektivisering og rationalisering på personalet. Det er typisk de mindre virksomheder, som er hurtigst til denne omlægning og tilpasning til markedet.

I vores marked oplever vi, at kunderne har stoppet alle planer om at forlade System i™ (AS/400) platformen – samt at de er meget imødekommende overfor forslag til levetidsforlængelse af deres ERP-løsninger. Dokumenterbare henvendelser omkring effektiviseringer og rationaliseringer åbner ofte for en god og udbytterig dialog.

Samtlige af vores konkurrenter på Microsoft platformen melder om faldende omsætning og i værste fald akkumulerende underskud. De har alle været baseret på en kraftig og vedvarende vækst i samfundet – mens vi andre længe har opereret i et presset marked.

Det er nu, vi viser konkurrenterne hvilken platform,

som er stærkes i en krisetid.

Krisen kan give os alle en unik mulighed for at komme i dialog med kunderne og hjælpe dem med at udnytte de løsninger, som de måske i mange år har betragtet som forældede. Kunderne har i årevis holdt deres IT-investeringer tilbage i afventning om et eventuelt platformskifte. Dette betyder, at brugerne i dag har en række uopfyldte behov, som skal løses – specielt, hvis der skal ske rationalisering.

Jeres opgave er nu at identificere kunderne, de uopfyldte behov samt dokumentere, hvordan de kan blive løst på den nuværende platform med få midler. Det er meget muligt, at enkelte opgaver ligger udenfor jeres kompetenceområde – og endda kan virke uløselige på platformen. Det er her iGRUPPEN skal vise sin styrke i samarbejde og inspiration.

Hos System & Metode vil vi gerne hjælpe alle medlemmer med dette arbejde – både på salgs- og tekniksiden.

 

 
 
   
iGRUPPEN’s strategi møde

Det sidste møde omhandlede netop samarbejde om nye forretningsområder. De 15 og 29 deltagere i henholdsvis Århus og Lundtofte fandt emnet meget interessant – og ønskede at arbejde videre med idéerne.

Læs mødereferat her, klik og download pdf-fil.

Se Powerpoint her, klik og download.

 
 
   

Indstilling af produkter

Vejen til nye forretningsområder kunne være gennem salg og implementering af nye produkter. Derfor havde iGRUPPEN inviteret IBS Danmark til at præsentere deres ERP-løsning. Jf. mødet er det nu optil medlemmerne om IBS Enterprise Express i fremtiden skal sælges og implementeres af interesserede medlemmer – samt markedsføres på iGRUPPEN’s hjemmeside.

Udover IBS Enterprise Express er en række andre produkter også blevet indstillet. Medlemmerne kan indstille deres egne produkter – det eneste krav er, at der er tre andre medlemmer, som ønsker at sælge og implementere produkterne – samt at producenten/distributøren giver medlemmerne den nødvendige uddannelse.

Få flere informationer i mødereferatet, download pdf-fil her.

 
 
   
Indlæg til ”Smart ISV Solutions”

Jf. mødet søger IBM efter indlæg til et kommende event til efteråret. Benyt denne mulighed for at fortælle kunderne om dine løsninger. Få flere informationer i mødereferatet, klik her og download pdf-fil.

 
 
   
Din tilbagemelding er vigtig!

Alle medlemmer bedes give deres mening tilkende omkring produkter, indlæg og visitkort ved at udfylde og indsende følgende formular, klik her og download formularen.

Formularen skal indsendes inden den 5. juni.

 
 
powered by cmsMAIL ... comprendo.