AFMELD NYHEDSBREVET / SE ONLINE VERSION AF NYHEDSBREVET
NYHEDSBREVET 06
   
Læs i dette nyhedsbrev
Siden sidst
Workshop i Hørsholm
Foredragsaften i Hørsholm
RDi kursus hos IBM i Lundtofte
System i™ – Take Back Control seminarer hos IBM.
Reviderede mål & visioner
 
 
 
   
Siden sidst
Siden vores møde i september har vi afholdt individuelle tekniske workshops med forskellige medlemmer, som har ønsket at komme i gang med vores fælles IT-løsning. Vi har i enkelte tilfælde været nødt til at udvide IceBreak og Portfolio med ekstra funktioner for at efterkomme nogle specifikke behov.

Vi har fået planlagt en række forskellige event til de næste par måneder. Endvidere arbejder vi ihærdigt på en opsplitning af hjemmesiden i et åbent og i et password-beskyttet område.

 

 
 
   
Workshop i Hørsholm

Jf. vores sidste møde hos IBM ønsker vi at afholde jævnlige workshops over relevante tekniske emner inspireret af medlemmernes ønsker. Disse workshops vil i fremtiden blive afholdt den første fredag i hver måned kl. 9:00-16:00. Vi starter allerede kl. 8:30 med et uformelt morgenbord. Tilmelding skal foregå senest onsdag i samme uge.

Fredag den 7. november afholder vi den første workshop i Hørsholm for medlemmerne. Næste workshop bliver den

  Agenda
Siden sidst
Cloud Computing
Status på IceBreak Portfolio

Gennemgang af medlemmernes løsninger:

  - Common Data
  - TrygConsult
  - TietoEnator
  - System & Metode
  IceBreak 3.0
  Komponentgenerator
  Øvrigt

Vi skal beklage overfor vores jyske medlemmer, at vi ikke har ressourcer/midler til at afholde disse workshops på Fyn eller i Jylland. Det næste større arrangement i iGRUPPEN vil vi dog som lovet holde på Fyn, så alle kan deltage.

 
 
   

Foredragsaften i Hørsholm

Den 13. november kl. 16:30 afholder iGRUPPEN en foredragsaften i Hørsholm over emnet:


Hot or not – XML vs. JSON – SOAP vs. REST

Knapt har vi fået lært at stave til XML uden at få kaffen galt i halsen – og allerede nu er XML på vej ud på IT-teknologiens endeløse kirkegård – i hvert fald til nogle formål.

Man kan spørge sig hvorfor, og det er netop det der vil blive belyst: Hvad er det, som strømliner IT infrastrukturer i dag? Og hvorfor findes der ikke bare én Schweizerkniv, som kan klare alle opgaver.

Niels Liisberg vil gennemgå en del akronymer, som har sat deres præg på IT-overskrifterne den seneste tid. Tillige vil han sammenligne disse redskaber og filosofier.

Niels Liisberg vil vise, hvordan man med hjælp fra IceBreak kan komme på omgangshøjde med de forskellige teknologier.

Foredragsholder er Niels Liisberg

iGRUPPEN har også inviteret FRS-foreningens medlemmer med til denne spændende foredragsaften.

 
 
   
RDi kursus hos IBM i Lundtofte
Vi har ansøgt IBM om muligheden for at afholde en uddannelsesdag hos IBM over et meget aktuelt emne, IBM’s udviklingsværktøj RDi. IBM har godkendt arrangementet.
Mange har hørt om det – men næsten ingen anvender det. Kunderne vil finde emnet interessant og seriøst. Vi ønsker, at iGRUPPEN bliver præsenteret som medarrangør og derved fremstår, som en seriøs samarbejdspartner for kunderne.

IBM har godkendt arrangementet – men der er endnu ikke fastsat en dato. IBM vil stå for udsendelse af invitationer til samtlige System i™ installationer i Danmark. Niels Liisberg er underviser og Martin Hecht Olsen er kursusvært.

iGRUPPEN’s medlemmer vil deltage som kursister, da emnet også er yderst relevant for dem. De vil alle bære et gult batch, så kunderne kan genkende dem og frit vælge at kontakte dem i pauserne med spørgsmål til netværkets programmeringsteknik. Det er en slags speed-dating for iGRUPPEN’s medlemmer. Vi forventer, at dette arrangement både vil promote iGRUPPEN samt skabe nye timeopgaver til medlemmerne.

Baggrunden for emnet er at vi gennem vores store berøringsflade med kunder og konsulenter på System i™ platformen, har vi erfaret, at kun et fåtal benytter de nye udviklingsværktøjer fra IBM. Udviklerne er blevet hængende på den traditionelle PDM i 5250-mijøet. Dette medfører, at nye programmer stadigt bliver udviklet til 5250 til trods for brugernes ønsker om en grafisk brugerflade.

Udviklerne har tidligere fravalgt at følge IBM’s retningslinier om overgang til Java og grafiske brugerinterface. Vi har erfaret, at dette skyldes en uvilje mod at forlade programmerings­sproget RPG samt en usikkerhed omkring, hvordan de eksisterende programmer skal vedligeholdes.

Vi ønsker, at vise udviklerne at RDi ikke fjerner RPG – men i stedet kan supplere RPG med yderligere funktioner, som i sidste ende vil give et moderne grafisk brugerinterface.

Der har ved tidligere præsentationer af WebSphere Development Studio blevet lagt vægt på overgang til Java på en WebShpere Application Server. Nogle udviklere har afprøvet denne teknologi for tidligt eller på servere med for få ressourcer – hvorved svartiderne har været for dårlige. Disse oplevelser er hurtigt blevet til rygter, som har støttet andre udviklere i deres overbevisning om at blive i det traditionelle udviklingsmiljø. Konsekvensen af dette har medført, at udviklerne ikke har fulgt med udviklingen og ikke kan leve op til brugernes krav om moderne løsninger.

Vi ønsker, at afholde en uddannelsesdag hos IBM, hvor kunder, udviklere, Business Partnere og ISV’er kan få ændret deres overbevisning. Vi forslår, at denne kursusdag afholdes i Lundtofte og at den er gratis for deltagerne. Vi forventer, at der vil være over 100 deltagere fordelt over de ovennævnte grupper.

Vi er overbevist om, at deltagere vil revurdere deres overbevisning og igen satse på System i™, som en platform for moderne løsninger.

 

Her er chancen for at sende din PDM på pension…

… og savner du overblik over begreber som RDi, Web 2.0, AJAX, SOA, SOAP, JSON og JavaScript – så kan du samtidigt blive bragt ajour.

Rational Developer for System i™ (RDi) er IBM’s flagskib til udvikling af applikationer på platformen. Uanset om du udvikler i RPG, COBOL, C, C++ og brugergrænseflader i DDS eller HTML, så integrerer RDi alle værktøjer i en og samme pakke.

RDi kan benyttes til alt fra traditionel grøn/sort skærms udvikling til moderne web-baserede løsninger, som afvikles under WebSphere og IceBreak.

I dette kursus vil vi fokusere på anvendelse af RDi til at udvikle RPG applikationer, som afvikles under IceBreak. Kurset vil omhandle både simple web 1.0 HTML baserede løsninger samt en forsmag på web 2.0 – AJAX, JSON og JavaScript. Endvidere ser vi på, hvordan eksisterende applikationer vedligeholdes med RDi.

RDi’s overordnede funktionalitet

  - Editor
  - Compiler
  - Debugger
  - Screen Designer
  - Functional Zoom
  - Applikation diagrammer

Udvikling af moderne browser baserede løsninger:

  - HTTP protokollen
  - Application server
 

- Web-teknologier

  · Web 1.0

  · Web 2.0

  - SOA, SOAP, MVC og andre fine ord...

Status på IceBreak Portfolio

  - Common Data
  - TrygConsult
  - TietoEnator
  - System & Metode

Gennemgang af medlemmernes løsninger:

  - Common Data
  - TrygConsult
  - TietoEnator
  - System & Metode
  IceBreak 3.0

System i™ kan mere end du tror …

Målet med dette kursus er, at give dig et teknisk grundlag for valg af virksomhedens fremtidige udviklingsplatform.

 
 
   
System i™ – Take Back Control seminarer hos IBM
IBM afholder et åbent seminar i henholdsvis København og Århus den 11. og 12. november, hvor alle interesserede er velkomne. Læs mere, klik her

Seneste tilmelding er den 7. november til Erik Rex på mail rex@dk.ibm.com

 
 
   
Reviderede mål & visioner
iGRUPPEN er nu blevet etableret med identitet, nyhedsbrev, hjemmeside og medlemmer. Vores næste store opgave bliver at markedsføre iGRUPPEN overfor kunderne.
Vi er i dag en homogen gruppe på 37 konsulentvirksomheder, som alle ønsker at sikre System i™ platformens eksistens i fremtiden. Fælles for gruppen er, at alle har en årelang erfaring med platformen samt med udvikling af løsninger til denne – primært i programmeringssproget RPG.

iGRUPPEN vil først og fremmest arbejde på at fastholde de eksisterende kunder på System i™ platformen. I fællesskab vil vi udvikle løsninger, som vil trække nye kunder til platformen – enten som købere af egen System i™ eller som købere af SaaS (Software as a Service).

I forbindelse med vores annoncering af en kommende open source ERP-løsning samt den kommende markedsføring overfor kunderne, mener vi, at vores mål og visioner bør revideres. Indtil vores fælles ERP-løsning er komplet, har vi dog valgt at omtale den som en IT-løsning.

iGRUPPEN er et forretningsorienteret netværk bestående af 37 mindre konsulentvirksomheder i Danmark

Netværket bygger på vidensdeling og åbenhed mellem medlemmerne. Denne åbenhed afspejles i udviklingen af fælles IT-løsninger, hvor kildekoden deles med medlemmerne og kunderne. Udviklingen er baseret på medlemmernes mangeårige IT-erfaring og mangfoldige branchekendskab.

Vi ønsker, at kunne levere et attraktivt alternativ til Microsoft – som tilmed er gratis med fri adgang til kildekoden. En årlig serviceaftale på de enkelte IT-løsninger sikrer den fremtidige support og videreudvikling.

Vores arbejdsstyrke på små 100 konsulenter og projektledere er i fællesskab i stand til at løfte selv de største entrepriser og sikre en kontinuerlig adgang til kvalificeret assistance. Vi kan tillige tilbyde erfarne og kompetente programmører til ASPECT4, Movex, ASW, BPCS, MAPICS, Astra/400, Modulplan, Synon, Notes samt til de utallige kundespecifikke løsninger på IBM System i™. Vi har stor erfaring med moderniserings- og effektiviseringsopgaver til alle ERP-løsninger.

Vi arrangerer jævnligt foredragsaftner og heldagskurser for at øge medlemmernes kompetencer og sikre kvaliteten på vores løsninger. Nogle arrangementer er tilmed åbne for interesserede kunder og andre udviklere.

Vi mener, at moderne virksomheder ikke længere bør basere deres IT på lukkede standardløsninger, der monopoliserer en enkelt leverandør og begrænser bevægelsesfriheden.

Vi tilbyder derfor åbne specialtilpassede løsninger, hvor kunden har adgang til kildekoden og frit kan vælge samarbejdspartner. Vi mener, at specialtilpassede løsninger øger kundens konkurrenceevne og effektivitet. Det er ikke uden årsag, at IT-løsninger ofte omtales som virksomhedens værdifulde ”legacy” software – men hvilken værdi repræsenterer denne ”arv”, hvis kildekoden ikke er tilgængelig!

Vi har valgt, at udvikle løsningerne til en IBM System i™, da denne platform udmærker sig ved at være den meste driftsstabile selv ved meget høje transaktionsmængder. Platformen er tillige virusresistent og sikret mod ulovlig indtrængen i selve arkitekturen. Serveren kendetegnes ved at den kan afvikle alle typer applikationer samtidigt – i et og samme system. Den mindste model kan til sammenligning afvikle et antal applikationer, som i Windows typisk ville kræve fra 4 servere og opefter. Platformen passer perfekt til mindre virksomheder, som ønsker kapacitet til at vokse og til større organisationer, som ønsker at drive og konsolidere flere selskaber.

Brugergrænsefladen er browser-baseret og kan derfor benyttes af alle brugere med adgang til Internettet – både internt og eksternt. Vi benytter bevist ikke komponenter eller udviklingsværktøjer fra Microsoft, som vil begrænse brugen af løsningerne på andre styresystemer som Linux, Mac OS/X – og i andre browsere som Firefox, Safari og Google Chrome.

Vi har valgt, at udvikle vores løsninger i IceBreak med de nyste Web 2.0 teknologier, som sikrer at applikationerne får en fast og brugervenlig opbygning. Det er ofte svært at se forskellen på de traditionelle Windows applikationer og vores browser-baserede applikationer.

Vi er repræsenteret i 25 danske byer – og leverer en samlet ekspertviden over hele Danmark.

Vores netværk og forretningsplan støttes af IBM Danmark A/S og System & Metode ApS.

 
 
powered by cmsMAIL ... comprendo.