AFMELD NYHEDSBREVET / SE ONLINE VERSION AF NYHEDSBREVET
NYHEDSBREVET 08
   
Læs i dette nyhedsbrev
Status for 2008
Ny strategi
Nye produkter
Ny hjemmeside
Aktiviteter i 2009
 
 
 
   
Status for 2008
Til trods for den finansielle krise blev 2008 et godt år. Vi fik etableret iGRUPPEN med 37 medlemmer og afholdt det første møde hos IBM i henholdsvis Århus og Lundtofte. Vi afholdt endvidere en teknisk workshop samt en foredragsaften i Hørsholm.

Vi fik lagt en strategi, som gennem samarbejde mellem medlemmerne skulle få solgt nye IBM systemer samt medlemmernes software og konsulentydelser.

Som følge af dette samarbejde blev der i perioden juni til december sidste år solgt 11 nye IBM System i™. Medlemmernes omsætning på IBM hardware, software og serviceaftaler blev sammenlagt lige over 2 million kroner. Det er uvist, hvad medlemmernes omsætning på egne systemer og konsulentydelser har været i denne forbindelse – men det er ikke utænkeligt at det lå på samme niveau. Ud af de 11 installationer var der en enkelt installation, Santander Bank, som aldrig havde brugt System i™ før.

Jeg synes, vi kan være stolte af dette resultat.

Vi må erkende, at nogle af de ovenstående salgsaktiviteter har været meget tidskrævende, og at der derfor er medlemmer, som ikke har kunne afsætte den fornødne tid. Vi må huske, at mange af medlemmerne eneste indtægt er salg af konsulenttimer - og at en investering i tid til salgsarbejde derfor kan virke for risikabelt. Alle medlemmer er dog interesserede i, at andre i gruppen vil sælge deres ydelser og derved hjælpe dem til at udvidede deres kundeportefølje.

Vi har sammen med forskellige medlemmer gennemført en række projekter for at identificere mulige nye forretningsområder for medlemmerne:

Common Data & HR Software Development
Omskrivning af en traditionel 5250 ERP-løsning til en moderne web-baseret løsning
Soft Matic A/S
Installation og afvikling af Apache Open Source ERP (OFBIZ) i Java på en System i™
IBM Danmark A/S
Evaluering af en ny svensk ERP-løsning, der er baseret på en kombination af Windows™ og System i™
TrygConsult ApS
Omskrivning af et traditionelt 5250-lønsystem til et moderne web-baseret lønsystem
TietoEnator A/S
Omskrivning af en traditionel 5250-factoringløsning til en moderne web-baseret løsning

Vi og de involverede medlemmer har gennem projekterne fået en detaljeret indsigt i mulighederne for den videre udvikling og fremtidssikring af deres respektive løsninger.

Vores mål med disse projekter har været ud over at hjælpe det enkelte medlem, at finde og skabe nogle forretningsområder, de resterende medlemmer kunne være interesserede i at deltage i. Det har dog vist sig at være en tidskrævende og langsigtet proces – og af den årsag må vi fremkomme med alternativer.

 
 
   
Ny strategi

Efter adskillige møder og samtaler med medlemmerne er vi sammen med IBM Danmark kommet til den opfattelse, at en del af medlemmerne ikke umiddelbart ønsker at kvalificere sig til at kunne sælge og implementere større ERP-projekter alene. Mange vil dog gerne samarbejde med større konsulentvirksomheder om opgaven – men er i den forbindelse bange for at miste kunden.

Vi vil derfor sammen med IBM Danmark tage initiativ til at invitere flere software-pakker og ERP-løsninger ind i iGRUPPEN. Ved at introducere disse vil medlemmerne kunne rådgive jeres kunder bedre samt deltage i et samarbejde med de større Business Partnere om salg og implementering.

Målet med dette er at fastholde de 300-400 installationer, som pt. har en udgået model samt en forældet ERP-løsning. For at sikre, at medlemmerne efterfølgende ikke mister deres kunde til Business Partneren, skal der underskives en aftale mellem de to parter, som sikrer at Business Partneren ikke forsøger at overtage kunden – og hvis en sådan situation måtte opstå, at en bod giver en økonomisk kompensation.

Denne strategi har ikke til formål, at skabe nye kunder på System i™, men at fastholde eksisterende. Det er dog tænkeligt at de nye kvalifikationer, som medlemmerne tilegner sig vil skabe nye kunder. Endvidere skulle de større Business Partnere ikke blive ”hæmmet” af implementeringsarbejde på de mindre installationer, da dette udføres af medlemmet, hvorved de kan fokusere på salg til nye kunder.

 
 
   

Nye produkter

Udvælgelse af løsninger/produkter skal ske ved en demokratisk proces, hvor en løsning indstilles af en producent. Producenten eller dennes distributør skal have mulighed for at præsentere sin løsning for medlemmerne, hvilket foregår ved præsentationer hos IBM i henholdsvis Lundtofte og Århus.

En præsentation bør ikke tage mere end 1-2 timer. Herefter skal mindst 3 medlemmer udover producenten melde sig til salg og implementering af løsningen. Producenten kan efterfølgende vælge at igangsætte et længere uddannelsesforløb for interesserede medlemmer for at øge deres kvalifikationer og sikre en bedre implementering hos kunderne.

Følgende produkter/løsninger er p.t. blevet forslået til indstilling:

Hardware:
IBM System i™ fra IBM Danmark
ERP-løsninger:
IBS Enterprise Express 6.0 fra IBS Danmark
OFBiz for System i™, Open Source fra Apache
Standardpakker:
IBM Unified Communication fra IBM Danmark (Telefoniløsninger)
Business Intelligent fra Excel Data (InfoSuite)
Intelligent Document Management fra Multi-Support (MultiArchive)
Workflow Management fra System & Metode (BlueSeries & InterForm)
Web Development fra System & Metode (IceBreak)
Konsulentassistance fra medlemmerne:
Projektledelse
Programmering
Grafisk design
 
 
   
Ny hjemmeside
Hjemmesiden skal afspejle den nye strategi og skal derfor ændres således, at den har fokus på salg af løsninger samt konsulentassistance.

Medlemmerne skal via et adgangsbeskyttet medlemsområde vedligeholde alle informationer om dem selv. De skal kunne angive kvalifikationer og deres kendskab/erfaring med diverse ERP-løsninger. Et medlem kan godt have erfaring og kvalifikationer til et produkt/løsning uden at denne dermed ønsker at deltage i salg og implementering. Når nye produkter/løsninger indstilles bedes medlemmerne om at afkrydse deres kvalifikationer og ønsker om samarbejde.

Bliver produktet/løsningen valgt får producenten adgang til beskyttet område, hvor han kan oprette og løbende opdatere informationer om produktet/løsningen. Der skal bl.a. være plads til en kort beskrivelse, en grundig beskrivelse, tekniske specifikationer, et prisniveau, en referenceliste og flere case stories. Endvidere skal medlemmerne, der understøtter løsningen ved salg og implementering, stå listet. Vores ønske er at kunderne kontakter medlemmet og ikke producenten.

 
 
   
Aktiviteter i 2009
Vi vil starte med at invitere medlemmerne til møde hos IBM i Århus og Lundtofte, hvor vi vil fremlægge resultaterne fra 2008 og vores planer for 2009. I åbent forum vil medlemmerne have mulighed for at komme med forslag og kommentarer.

IBS Danmark vil på mødet præsentere deres nye løsning, IBS Enterprise Express 6.0 samt fremlægge deres oplæg til et samarbejde. IBS har præsenteret løsningen for os og IBM – og det er med stor glæde, at jeg kan sige, at de har en løsning, som slår Microsoft Dynamics med flere banelængder. Så præsentationen er yderst interessant, uanset om man ønsker, at indgå i et tættere samarbejde med IBS Danmark.

System & Metode vil annoncere et uddannelsesforløb for web-udvikling i IceBreak, hvor vi over en række sessioner udvider deltagernes kompetencer. Vi vil endvidere invitere interesserede kunder til dette uddannelsesforløb – og håber på denne måde, at skabe forretningsrelationer mellem medlemmerne og kunderne.

Møde i iGRUPPEN:
14. april, IBM Danmark,
Bytoften 1, Risskov, Århus i Auditorium 4.0.S
15. april, IBM Danmark,
Nymøllevej 91, Lundtofte i Auditorium B, Blok 4

Begge dage kl. 14:00-18:00.
Traditionen tro slutter vi med vin og ostebord og lidt networking.
 
 
powered by cmsMAIL ... comprendo.