Fra én konsol til flere konsoller…
Den traditionelle twinax konsol er på kraftigt tilbagetog. Flere og flere System i™ (AS/400) maskiner leveres i dag helt uden twinax – hvorfor nye og bedre konsoller er blevet udviklet af IBM.

Der findes i dag 3 forskellige typer:

  • LAN konsol
  • HMC konsol
  • VIOS konsol

De kan ikke kombineres og det er endvidere vigtigt, at oplyse på bestillingstidspunkt, hvilken type der ønskes benyttet, da IBM efter preload af styresystemet fastlåser konsoltyper. Ved hjælp af en IBM-teknikker kan konsoltypen dog ændres.

LAN konsol

Denne konsol er software-baseret og kan køre fra en almindelige Windows PC. Konsollen er indbygget i ”IBM iSeries Access til Windows” også kaldet ”Client Access”. Ønsker installationen, at partitionere systemet, kan denne konsol dog ikke bruges (Figur 1).

LAN konsollen er anvendes som regel på de mindre System i™ (AS/400) modeller. Efter ovenstående adgangskontrol åbner en traditionelle 5250 session, der kører som konsol i subsystemet QCTL eller i IPL status.

HMC Konsol

Hardware Management Console er hardware-baseret – dvs. den køre på en IBM (Lenovo) PC med Linux. Med denne konsol kan systemet partitioneres og opdateres med firmeware direkte fra IBM hjemmeside. Konsollen kan overvåge og administrerer flere systemer ved at opsætte et lille internt netværk. Konsollen kan erhverves som desktop og som rack (1U). Den grafiske præsentation af hardware konfiguration og ressourcefordelingen er meget brugervenlig og alle større installationer burde vælge konsollen uanset ønske om partitionering. Konsollen kan benyttes på alle POWER5 og POWER6 systemer.

HMC’en har to netkort – et til netværket og et til forbindelsen til System i™. Under konfiguration af HMC’en opsættes en firewall, som skal ”beskytte” HMC’en mod det netværket. Det er vigtigt, at der ikke byttes om på disse kabler, da opsætningen er forskellig pr. netkort. Det er muligt at opsætte HMC’en således, at det er muligt at få adgang via netværket. Dette gøres ved at åbne i firewalen for ”Secure Shell” og ”Secure Remote …” samt at enable alle ”Remote Access”-funktioner i HMC administrationen (Figur 2).

På selve HMC’en kan en konsol til alle typer partitioner startes – dvs. i/OS, AIX og Linux. Konsollen kan også deles af flere brugere, som går på remote fra netværket. Dette gøres ved at tildele en fælles sessionskey ved opstart – f.eks. abc123 (Figur 3).

Konsol-funktionen kan ikke benyttes direkte, når HMC’en køre remote – men det er muligt at starte en Client Access session mod HMC IP-adressen på port 2300 og derved få en konsol.

VIOS konsol

Virtual I/O Server er software-baseret og kan pt. kun på de større POWER6 systemer og Blade-Servere. Konsollen er baseret på Linux/AIX og kan desværre ikke benyttes på de mindre POWER6 modeller, som 520-M15 og M25.

Visuelt ligner VIOS konsollen meget HMC konsollen og det er meget tænkeligt, at det bliver afløseren til HMC konsollen indenfor de næste par år.

… men hvad er så en ASM konsol?

Det er ikke en konsol – men en adgang til Advanced System Management. Via ASM er det muligt at opsætte netværksadresse og lave Power On/Off m.m. (Figur 4).

 

Figur 1:

Servicebruger: 11111111
Kodeord: 11111111

Se stort billede

 

Figur 2:

Default profile: hscroot
Default password: abc123
Protokol: https
Default profile: root
Default password: abc123
Protokol: https
HUSK! At acceptere pop-up fra dette domain, da der kommer flere.

Se stort billed, 1
Se stort billed, 2


Figur 3:

'På selve HMC’en kan en konsol til alle typer partitioner startes...'


Se stort billed

 

Figur 4:

Profile: admin
Password: admin
Protokol: https


Se stort billed, 1
Se stort billed, 2

 
 
comprendo.dk